تماس با ما | پرتال مشتریان
   
 
شرکت پشتیبانان پردازش آسمان شرکت پشتیبانان پردازش آسمان شرکت پشتیبانان پردازش آسمان شرکت پشتیبانان پردازش آسمان شرکت پشتیبانان پردازش آسمان شرکت پشتیبانان پردازش آسمان
 
Icon خانه > سامانه دبیرخانه الکترونیک
Icon گالری شرکت
تصویر 2
Icon آموزش کنترل پنل

سیستم دبیرخانه الکترونیک آسمان یک نرم افزار تحت وب برای اجرای اتوماسیون اداری در سازمان ها و مکانیزه نمودن دبیرخانه سازمان می باشد. این نرم افزار با رویکردی مبتنی بر تکنولوژی های روز دنیا در محیط وب ارائه گردیده است. از جمله مشخصات برجسته نرم افزار بعد از تحت وب بودن بکارکیری ساختار های امضاء دیجیتال و رمز نگاری می باشد که در نوبه خود در دنیا کم نظیر می باشد. البته امکان پیگیری نامه توسط ارباب رجوع از طریق اینترنت را نیز نباید نادیده گرفت که خود گامی بلند در جهت ایجاد دولت و سازمان الکترونیکی می باشد.

الگوهای نامه

قابلیت ایجاد الگو برای نامه و استفاده در نامه های صادره

قابلیت اصلاح اطلاعات الگوهای ثبت شده

قابلیت حذف اطلاعات الگوهای ثبت شدهبایگانی

امکان جستجوی اطلاعات وارده شده بر اساس تاریخ ، شماره سند و غیره

دارای دو بخش نامه های وارده و صادره برای جستجوی آسان

امکان مشاهده اطلاعات نامه های وارده و صادرهدفتر یادآوری

یادآوری قرار ملاقاتهای روزانه بر اساس تاریخ و ساعت

امکان درج قرار ملاقاتها به تعداد نامحدود

امکان نوشتن متن دلخواه برای یادآوری در موعد تعیین شده

امکان اصلاح قرار ملاقاتهای روزانه در صورت نیاز

نامه های وارده

قابلیت ثبت نامه های وارده به تعداد نامحدود

ثبت نامه های وارده بر اساس تاریخ ، ساعت و غیره

الصاق تصاویر اسناد ضمیمه به نامه های وارده

قابلیت ارجاع نامه های وارده به تعداد نا محدود

ارجاع نامه بر اساس محل ارجاع ، نوع ارجاع و غیره

قابلیت اصلاح اطلاعات نامه های وارده ثبت شده

قابلیت حذف اطلاعات نامه های ثبت شده

جستجوی اطلاعات وارده شده بر اساس تاریخ ، شماره سند و غیره
نامه های صادره

قابلیت ثبت نامه های صادره به تعداد نامحدود

ثبت نامه های صادره بر اساس تاریخ ، ساعت و غیره

الصاق تصاویر اسناد ضمیمه به نامه های صادره

قابلیت تایپ نامه صادره در محیط برنامه

قابلیت ثبت نامه تایپ شده برای همان نامه

قابلیت استفاده از نرم افزار Word 2003 , Word 2007 برای تایپ نامه

امکان استفاده از الگوهای آماده برای تایپ نامه

امکان ایجاد الگو برای استفاده در نامه های صادره

قابلیت اصلاح اطلاعات نامه های صادره ثبت شده

قابلیت حذف اطلاعات نامه های ثبت شده

جستجوی اطلاعات وارده شده بر اساس تاریخ ، شماره سند و غیره
 

 

با توجه به توسعه پیشرفته این برنامه و تخصص کارشناسان آسمان برنامه 100% برای سازمان ها و ادارت مختلفت قابل توسعه می باشد.